Chceš si odpočinout? Vyber si téma a webituj kdy chceš...

Co je webitace?

WEBITACE je meditace (zaměřená pozornost) online, kdy v jeden čas na jednom místě zaměřují pozornost tisíce lidí na konkrétní téma. Spojení tísíců vědomí v jeden moment urychluje záměr. WEBITACE jsou pravidelná meditační setkání.

Záznamy webitací

Tažná Kráva

 • Cítíte se neustále v zápřahu? Cesta ven existuje!
 • Zvládání stresu v pracovním procesu
 • Jste opravdu tažnou krávou nebo volem?
Klikni pro zhlédnutí

Peníze a Emoce

 • Trápí vás stále otázka peněz? Máte pocit, že jich máte nedostatek? Zjistěte, co za tím stojí.
 • Emoce se jeví, jako zásadní stavební kámen naší reality. Proč, to si vysvětlíme.
 • Co se skrývá pod pojmem Hojnost? Jak na ní nahlížet?
Klikni pro zhlédnutí

Represe

 • Co způsobuje represe v oblasti emocí?
 • Jak na represi reaguje náš mozek
 • Jak se chováme pod tlakem
 • Cvičení: Jak pracovat s vytvářeným tlakem
Klikni pro zhlédnutí

Z kukly motýlem

 • Co opravdu znamená přerod kukly v motýla?
 • Jaký je význam proměny?
 • Prožijeme webitaci s tématem "Z kukly motýlem"
Klikni pro zhlédnutí

Žij vlastní život

 • Co znamená být na prvním místě
 • Žijte svůj skutečný život
 • Naučte se pomáhat a ne rozdávat
 • Meditace aneb "Co skrývají příběhy pro náš život".
Klikni pro zhlédnutí

Nový začátek

 • Co nám Nový rok přináší a co pro mě znamená?
 • Jaká energie Ohnivého kohouta k nám přichází?
 • Meditace na záměry roku 2017
Klikni pro zhlédnutí

Zastavení

 • Kdy je důležité se zastavit?
 • Jak se můžeme zastavit?
 • Meditace na téma "Člověče, zastav se!"
Klikni pro zhlédnutí

Zvyky a tradice

 • Co nám přinesou zvyky a tradice?
 • Vánoce za každou cenu, je třeba se stresovat?
 • Zajímavosti o svátcích adventu.
 • Adventní meditace.
Klikni pro zhlédnutí

Zlozvyk, návyk, rituál

 • Co si řeknete, když si povíte slovo zlozvyk?
 • Jaký návyk je dobrý pro náš život?
 • Co se skrývá za slovem Rituál?
 • Ukážeme si jednu z technik, jak pracovat se zlozvykem.
Klikni pro zhlédnutí

Povolání, zaměstnání, poslání

 • Co se skrývá pod pojmem poslání?
 • Jak můžeme rozumět pojmu povolání?
 • Je zaměstnání jistotou?
 • Webitace na dané téma
Klikni pro zhlédnutí

Harmonie a krása

 • Co je pro Vás harmonie?
 • Co je krásné a co ošklivé?
 • Co se za krásou skrývá?
 • Co je krásné a co ošklivé?
Klikni pro zhlédnutí

Mám

 • Jaký je rozdíl mezi MÁM, CHCI a JSEM
 • Jaké pocity stojí za slovy MÁM a CHCI?
 • Webitace na téma "MÁM"
Klikni pro zhlédnutí

Stres

 • Ukážeme si, jak většina lidí pohlíží na stres.
 • Co je na stresu pozitivního?
 • Jakým způsobem ovlivňuje stres náš mozek?
 • Prožijeme webitaci s tématem "Stres".
Klikni pro zhlédnutí

Kdy je čas říct dost

 • Jak si dokázat udržet hranice a říci dost?
 • Co je technika jasné ANO či jasné NE?
 • Co se skrývá pod názvem stresový mix?
 • Prožijeme webitaci s tématem "Kde jsou moje hranice?"
Klikni pro zhlédnutí

Emoce a pocity

 • Co způsobují naše pocity?
 • Jaký je rozdíl mezi emocí a pocitem?
 • Jak naše pocity mohou být užitečné?
 • Co způsobují naše emoce?
Klikni pro zhlédnutí

Ztráta jako nástroj pro můj zisk

 • Je skutečně ztráta nástrojem pro zisk?
 • Jsi zaměřený na zisk nebo na ztrátu?
 • Co ti brání k tomu, aby jsi dosáhl opravdového zisku...
 • Cvičení - Jsi zaměřený na zisk nebo na ztrátu?
Klikni pro zhlédnutí

Nejsi na to sám

 • Žiješ své příběhy nebo se dokážeš setkat se svou realitou?
 • Nosíš své masky nebo a žiješ něco jiného? Jak s tím přestat a být sám sebou?
 • Jaké jsou nejčastější příčiny propadu?
 • Cvičení - vyjdi ze svého údolí
Klikni pro zhlédnutí

Odmítnutí

 • Co se děje na emoční úrovni, když jsi odmítán?
 • Jak pracovat s odmítnutím v podnikání?
 • Odmítnutí jako nástroj osobního rozvoje.
 • Práce s emočními bloky při odmítnutí.
Klikni pro zhlédnutí

Vítěz nebo loser?

 • Proč je pro někoho výhodné zůstávat v pozici losera?
 • Proč být vítězem je někdy těžké?
 • Syndrom "ve stínu krále"
 • Cvičení - jsi loser nebo vítěz?
Klikni pro zhlédnutí

Znáš své hodnoty?

 • Znáš své pravé hodnoty?
 • Nelžeš si ve svých hodnotách?
 • Jsou tvé hodnoty reálné?
 • Cvičení - objev své skutečné hodnoty
Klikni pro zhlédnutí

Závist

 • Jak emočně zatěžuje závist?
 • Jaké co všechno je za závistí schované?
 • Jak si ze závisti udělat zpětnou vazbu na svůj život?
 • Cvičení na téma závist
Klikni pro zhlédnutí

Jíst, webitovat, milovat

 • Prožíváš svůj život nebo přežíváš?
 • Jak je důležité vypustit emoce.
 • Prevít jménem hlava, aneb moc přemýšlení škodí.
 • Prožitková webitace
Klikni pro zhlédnutí

Změna

 • Jak opustit komfortní zónu?
 • Jak vybruslit ze záplavy krizových scénářů?
 • Jak překonat strach z nových věcí?
 • Cvičení - první krok
Klikni pro zhlédnutí

Nadhled

 • Jak získat nadhled v krizových situacích?
 • Jak nabýt sebejistoty a stability?
 • Umíš si říci o pomoc?
 • Cvičení - moje osoba pod lupou
Klikni pro zhlédnutí

Zodpovědnost

 • Kdy je zodpovědnost prospěšná?
 • Může zodpovědnost i škodit?
 • Jak jednat s nezodpovědným člověkem?
 • Umíš si říct o pomoc?
 • Meditace - zbav se okovů
Klikni pro zhlédnutí

Léto

 • Jak využít léto pro svůj růst?
 • Co nám přináší letní dny?
 • Jak nejlépe v létě doplnit energii?
 • Meditace "Jen být"...
Klikni pro zhlédnutí

Životní cesta

 • Co je vlastně životní cesta?
 • Jak najít tu správnou cestu?
 • Jak se vypořádat s rozcestníky?
 • Meditace životní cesta.
Klikni pro zhlédnutí

Sebehodnota

 • Co je sebehodnota?
 • Sebehodnota, jako nástroj sebedestrukce.
 • Co se stane, když najdeš svou sebehodnotu?
 • Jak najít sebehodnotu?
 • Meditace na téma sebehodnota.
Klikni pro zhlédnutí

Vůně

 • Jak vůně ovlivňuje tvůj život?
 • Jak důležitý je čich?
 • Jaké jsou typy vůní?
 • Vůně a hodnota.
 • Voňavá meditace.
Klikni pro zhlédnutí

Peníze

 • Jak si udržet hojnost v životě?
 • Jakou energii nesou peníze?
 • Proč zaručené návody na vydělávání peněz nefungují.
 • Meditace Honey Money
Klikni pro zhlédnutí

Muzika

 • Je hudba univerzální jazyk?
 • Je hudba léčivá?
 • Jaká hudba zvyšuje kapacitu mozku?
 • Meditace La Musica
Klikni pro zhlédnutí

Knihy

 • Jak pracovat s knihami?
 • Volit knihu elektronickou nebo papírovou?
 • Je důležité číst knihu od začátku do konce?
 • Knižní webitace
Klikni pro zhlédnutí

Jaký jsi rodič?

 • Jakou ze 7 rodičovských rolí hraješ?
 • Jak ovlivňuje role vaší výchovu?
 • Mění se rodičovské role během života?
 • Konstelace - vztah s rodiči
Klikni pro zhlédnutí

Vnitřní dítě

 • Co ti do života přináší vnitřní dítě?
 • Co znamená emoční paměť a jak se vytváří?
 • Odkud se berou dětské strachy?
 • Meditace - dětské sny
Klikni pro zhlédnutí

Vnitřní muž

 • Co znamená vnitřní muž?
 • Jaké kvality do života přináší?
 • Co je archetyp otce a jaký je jeho vliv na na další život?
 • Meditace - potkej svého vnitřního muže
Klikni pro zhlédnutí

Vnitřní žena

 • Co znamená vnitřní žena?
 • Jaké kvality s sebou nese?
 • Jak se projevuje archetyp matky a jaký je jeho vliv na tvůj život?
 • Meditace - potkej svého vnitřní ženu
Klikni pro zhlédnutí

Velikonoce

 • Jaké jsou velikonoční zvyky v jiných zemích?
 • Význam barev a vliv na psychický a zdravotní stav
 • Dějiny barevné terapie
 • Meditace - duhová - pomůže ti vyladit čakry, harmonizovat tělo a mysl
Klikni pro zhlédnutí

Chceš se účastnit? Získávat nová témata? Registruj se

Přihlásit na webitacemedituj s námi online

Pro přihlášení na webitaci vyplň údaje níže

Na SPAM nehraju

Jarní rovnodennost

 • Co je štěstí a jak s ním souvisí rovnodennost?
 • Jak vnímali rovnodennost naší předkové a jaké měli rituály?
 • Propoj se se svým vnitřním já.
 • Meditace stromu života - ztišení, zklidnění, napojení na přírodu.
Klikni pro zhlédnutí

Jarní rovnodennost

 • Co všechno se shromažďuje v těle a ovlivňuje tvé zdraví?
 • Co je detox hlavy?
 • Jaké byly očistné rituály našich předků?
 • Meditace stromu orgánů - pročisti své orgány a nabij ozdravnou energií.
Klikni pro zhlédnutí

POP Buddhistická meditace

 • Co je meditace? Jak meditovat Buddha?
 • Diamantová cesta aneb základní meditační praxe.
 • Mentální koncentrace jako cesta k úspěchu.
 • POP Buddhistická meditace zaměřená na dech a splynutí všech těl
Klikni pro zhlédnutí

Partnerské vztahy

 • Miluješ svého partnera nebo svou představu o něm?
 • Co je virtuální partner a proč je největším nebezpečím dneška?
 • V zajetí stereotypů.
 • Webitace - zdcadlo tvých vztahů
Klikni pro zhlédnutí

Humor

 • Jak smích ovlivňuje tvůj mozek a tělo?
 • Čeho všeho se můžeš díky smíchu zbavit a co můžeš získat?
 • Jak tě smích dokáže dostat z paniky?
 • Imaginace na téma humor
Klikni pro zhlédnutí

Chceš se účastnit? Získávat nová témata? Registruj se

Přihlásit na webitacemedituj s námi online

Pro přihlášení na webitaci vyplň údaje níže

Na SPAM nehraju

Strachy

 • Co způsobuje strachy?
 • Jaké jsou typy strachu?
 • Kde se v těle ukládají strachy a co způsbují?
 • Imaginace - strach. Potkej se se svým největším strachem a překonej ho.
Klikni pro zhlédnutí

Peníze

 • Potkej se se svými penězi.
 • Poznej programy na peníze.
 • Co je upřímná touha a jak ti pomůže k větší hojnosti?
 • Co způsobuje strach o peníze? Jak brzdí a kdy povzbuzuje?
Klikni pro zhlédnutí

Mám se rád

 • Co znamená mít se rád.
 • Jak je důležité mít se rad.
 • Jak souvisí osobní ohodnocení se sebeláskou?
 • Imaginace na téma - mám se rád.
Klikni pro zhlédnutí

Chceš se účastnit? Získávat nová témata? Registruj se

Přihlásit na webitacemedituj s námi online

Pro přihlášení na webitaci vyplň údaje níže

Na SPAM nehraju

Co říkají na webitace účastníci?

Príjemná prezentácia, so strachom bojujem denne, ale snažím ho mať pod kontrolou, aby ma nebrzdil pri práci. Výborná meditácia, posítila som miernu úľavu vo vnútornom napäti z celého dňa. Ďakujem!

Gizka Chudá

Byla to dneska vážně pecka...jednoduchý a účinný... díky MOC!!! jsi skvělá

Jan Heyrovský
Konzervatoř Jaroslava Ježka

Strachy, strachy, strachy... Výborné Moni, super webitace. Jsem se rozkašlala, snad proto, že to fakt mělo jít ven, a díky za krásný večer a za návod, jak se zbavovat všech těch strachů.... a že jich není málo. Víc takových webitací 🙂

Zdeňka Kiprá

Moni, ještě jednou díky ! Upřímně, moc jsem nevěřil, ale řekl jsem si, že to zkusím. Dnes potřetí (?) a začínám mít pocit, že to funguje.

Oldřich Kaděra

Moniko, ďakujem za dnešný webinár. Tak ako si hovorila o smiechu som to doteraz nevnímala. Vďaka za nový pohľad. Vďaka Neuroreštartom som sa začala usmievať a od vtedy je môj život krásnejší. S úsmevom ide všetko lepšie.

Rozália Jenisová ·

Krásna webitace ďakujem ti Monička si poklad, mám ťa rada, všetko čo si hovorila mnou prechádzalo a rezonovalo. Áno je to tak, tak krásne si hovorila o bezpodmienečnej láske. O tom prečo máme práve takého partnera že sú to predstavy a to čo sme počuli v detstve´ a dala si mi odpoveď prečo som si pritiahla do života takého partnera ďakujem ti.

Iveta Líšková
Více ohlasů

Kdo webitacemi provází?

Monika Urbanová

Autorka Epigen terapie, spoluautorkautorka knihy Emoční kód úspěchu. Je propojením psychologie, alternativních směrů, k celostního přístupu k člověku. Vyhledává nejnovější trendy
v těchto oblastech.

Účastnila se řady specializovaných výcviků, je držitelkou celé řady certifikátů (Koučing, EFT, NLP, REIKI, Mentální léčba, Aromaterapie, Autopatie ect.). Je členkou mezinárodní asociace terapeutů.

Přidej se do komunity webitujících

Pravidelné webitace rozšíří obzor o nové informace a uvedou tě do klidu.
Získej odpovědi na své dotazy a posil svou vizi se skupinou.